Hierbij de programmatie dd. 25/03/2019 - wijzigingen zijn nog mogelijk :